مشاوره

کتاب اصول اخلاقی و ارزشهای فرهنگی در مشاوره

1,400,000

ویراست دوم
نوشته دکتر شکوه نوابی نژاد

فصل اول: مبانی، اصول و روش های مشاوره

فصل دوم: مراحل و اقدامات اساسی در فرایند مشاوره

فصل سوم: ارزش ها و ملاحظات فرهنگی، اخلاقی و قانونی در مشاوره

فصل چهارم: صلاحیت های مشاور و چالش های اخلاقی

فصل پنجم: رهنمودهایی پیرامون مسائل اخلاقی و قانونی

فصل ششم: اصول اخلاقی در تحقیقات و انتشارات

فصل هفتم: معنادرمانی

فصل هشتم: نظام‏ های رایج مشاوره ‏ای و مشاوره با رویکرد مذهبی و معنوی

لینک نمایش سرفصل ها

اطلاعات بیشتر

وزن 300 g
تاریخ نشر

ناشر

تعداد صفحات