اقتصاد و علوم اجتماعی

کتاب نقش دولت در اقتصاد بخش عمومی

1,700,000

10 در انبار

عموماً نقش دولت در این بخش از اقتصاد تامین کالاهایی است که بخش خصوصی در تامین آنها به دلیل کمبود حاشیه سود و یا اصولاً نبود منافع، ورود نکرده و یا درصورت ورود نیز هزینه‏ های سنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. لذا ورود دولت از منظر بهینه‏ سازی منافع امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.